افزایش سرعت لود سایت با قابلیت Optimize Website سی پنل

13 سپتامبر 14

بی شک امکانات شگفت انگیز و کاربردی سی پنل این کنترل پنل را محبوبترین کنترل پنل جهان کرده است. در این آموزش امکان دیگری در این کنترل پنل خدمت شما توضیح خواهیم داد. Optimize Website : این قابلیت با فشرده سازی درخواست های ارسال شده برای مرورگر سرعت لود بالاتری را ارائه خواهد کرد به طور ساده تر هنگامی که سایت شما توسط یک بازدید کننده فراخوانی می شود کلیه...